loader

Poland-Warsaw: Engineering design services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Engineering design services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Engineering design services
Contract notice
2018/S 231-528870
Poland-Warsaw
3 Dec 2018
7 Jan 2019
English
Engineering design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w m. Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3-go Maja" – zamówienie sektorowe Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągów średniego ciśnienia z przyłączami w m. Szpetal Górny, ul. Wiślana Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazociągów n/c z przyłączami w m. Chełmża - 2 zadania Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13” - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Poland Realizacja usług związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w podziale na 3 części/zadania – zamówienie sektorowe Poland „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu ś/c wraz przyłączami gazowymi w msc. Kosy” UP/00229624 Poland Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gazociągu w m. Bobrowice (powiat sławieński) oraz w m. Rzepnica (powiat bytowski) na potrzeby PSG Sp. z o.o. OZG w Koszalinie - 2 części Poland „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Bogdanka”” Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placówek wsparcia dziennego oraz domów pobytu na obszarze objętym rewitalizacją” (...). Poland Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans