loader

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
Contract Award
2018/S 231-528925
Poland-Warsaw
3 Dec 2018
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: Przebudowa dworca kolejowego Jabłoń Kościelna; Przebudowa dworca kolejowego Szepietowo - w podziale na 2 zadania” Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg na terenie gminy Jabłonna, tj. modernizacji nawierzchni dróg gminnych w ramach założeń PGN w gminie Jabłonna Poland Opracowywanie części lub całości studiów wykon., proj. bud. oraz wyk. wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadz. autor. oraz świadczenie usługi generalnego projek. Obiektu – umowa ramowa Poland Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Hali Sportowej przy ul. Wołodyjowskiego 1 oraz budynku dydaktycznego przy ul. Mieszka I 4B Poland Wykonanie kompletnej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pod tytułem: Słoneczne Tarasy na Czantorii w Ustroniu obejmującej dokumentację: techniczną ... Poland Wykonanie projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW w Warszawie. Poland Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na zabudowie biologicznej skarp i budowie zbiornika retencyjnego Poland Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: „Przebudowa dworca kolejowego Stalowa Wola Rozwadów” Poland Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2 – Opracowanie dokumentacji projekt. dla zadania „Przebud. i nadbud. obiektu wraz z rozbiórką, zagospod. i infr.tech. nier. w Łodzi ul. Sienkiewicza 22” Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w leśnictwie Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans