loader

Bulgaria-Varna: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Varna: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Varna: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Contract Award
2018/S 232-529835
Bulgaria-Varna
3 Dec 2018
English
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на китове, реактиви, хранителни среди, антитела, консумативи и други по проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН и за нуждите на МУ - Варна по 18 обособени позиции Bulgaria Доставка чрез покупко-продажба на изплащане на фабрично нова рентгенова тръба, съвместима с компютърен томограф, модел Bright Speed 16, Elite, GE, включително подмяна на дефектиралата тръба и всички необходими действия по демонтаж, монтаж, диагностика и пуск на КТ Bulgaria Доставка на апаратура и специализирано оборудване по Договор ДУНК 01/2 от 2009 г., за нуждите на Научно-изследователски комплекс, продължава в раздел VІ.3.) Допълнит. информация Bulgaria Доставка на медицински изделия за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Bulgaria Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване за нуждите на Медико-дентален център и факултет Медицина при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по 3 обособени позиции Bulgaria Избор на изпълнител/и за доставка на материали, консумативи, инструментариум и оборудване за нуждите на УМДЦ при МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ — Варна по 7 обособени позиции Bulgaria Доставка на ваксини и диагностикуми за изпълнение на мерките по Нац. програма за профилакт., надзор, контрол и ликвид. на болестите по животните, вкл. зоонозите, за периода 2019—2021, вкл. 85 об. позиции Bulgaria Доставка на медицински изделия: лабораторни консумативи, реактиви, стъклария и апаратура за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София Bulgaria Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по фонд „Наука“ на Медицински университет Варна по 15 обособени позиции Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова мобилна, дигитална система за невронавигация с планираща станция за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans