loader

Poland-Żurawica: Refuse and waste related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Żurawica: Refuse and waste related services has been published on Bidding Source portal dated 31 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Żurawica: Refuse and waste related services
Contract Award
2018/S 248-574043
Poland-Żurawica
31 Dec 2018
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nowa Sucha Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Czarnków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Poland Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk oraz odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Poland Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2020 roku Poland Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Poland Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyry oraz zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Poland Odbiór i odzysk w 2020 r. odpadów o kodzie 191212 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 191211,pochodzących z ZZO Nowy Dwór Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tomice w 2020 roku Poland Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Poland Świadczenie usługi w zakresie odbioru, załadunku i transportu odpadów komunalnych w tym: niesegregowanych odpadów komunalnych, selektywnego odbioru odp... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans