loader

Bulgaria-Ihtiman: Refuse and waste related services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Ihtiman: Refuse and waste related services has been published on Bidding Source portal dated 03 Jan 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Ihtiman: Refuse and waste related services
Contract notice
2019/S 002-001938
Bulgaria
Bulgaria-Ihtiman
3 Jan 2019
4 Feb 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet, Please Register Now

Or Request a call back now and one of our representatives will contact you. Contact us

Similar Tenders

,,СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В СЕЛАТА КРАНЕВО, ОБРОЧИЩЕ, РОГАЧЕВО И ЦЪРКВА, ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА СРОК ОТ 4 ГОДИНИ” -- Refuse and waste related services Bulgaria Събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени места -- Refuse and waste related services Bulgaria „Предоставяне на услуги на община Долни чифлик по предварително третиране на смесени битови отпадъци и нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на община Долни чифлик” -- Refuse and waste related services Bulgaria „Предоставяне на комплексни услуги по почистване, сметосъбиране и сметоизвозване на ГКПП Брегово“ -- Refuse and waste related services Bulgaria СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГР. ЛУКОВИТ -- Refuse and waste related services Bulgaria „Избор на оператор на анаеробна инсталация и системата за събиране на разделно събрани биоразградими отпадъци“ -- Refuse and waste related services Bulgaria Извозване на разделно събрани опасни и неопасни болнични отпадъци за нуждите на ВМА и структурите ѝ в страната по обособени позиции -- Refuse and waste related services Bulgaria Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на община Лясковец -- Refuse and waste related services Bulgaria „Събиране на битови отпадъци на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на Община Русе -- Refuse and waste related services Bulgaria Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населени места на територията на община Дулово -- Refuse and waste related services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans