loader

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility has been published on Bidding Source portal dated 04 Feb 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on . For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility
General Procurement notices
9321-GPN-17149
4 Feb 2019
18 Jan 2020
English

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени за нуждите на „Национален дворец на културата — Конгресен център София“ ЕАД и избор на координатор на балансираща Bulgaria Ремонт и поддръжка на МПС, включително и доставка на резервни части и консумативи за МПС, на ТП „ДГС Белоградчик“ за срок от 36 месеца Bulgaria Периодична доставка на резервни части за МПС, собственост на СЦДП — Габрово, стопанисвани от ТП „ДЛС Росица“ Bulgaria Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на „Столичен електротранспорт“ ЕАД Bulgaria Ревизия на стъпални (янсенови) регулатори за силови трансформатори в подстанции, собственост на „Електроразпределение Север“ АД Bulgaria Доставка на багерни гумени транспортни ленти със стоманен корд Bulgaria Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените общинска и републиканска транспортни схеми, по обособени позиции Bulgaria Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) Bulgaria Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ Bulgaria Доставка на резервни части и консумативи за помпи Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans