loader

ROCŁ – Projekt 4 – Opracowanie dok. projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka”

World Biggest Tenders Source

This tender with title ROCŁ – Projekt 4 – Opracowanie dok. projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” has been published on Bidding Source portal dated 25 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

ROCŁ – Projekt 4 – Opracowanie dok. projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka”
Contract notice
2019/S 080-192124
Poland-Łódź
25 Apr 2019
27 May 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg woj. nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) Poland Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekty: 4, 7 i 8 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy układu drogowego ul. Legionów na odcinku (...) przedłużenia ul. Karskiego" Poland Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej inwestyc... Poland Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakość środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zaniecz Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia pn: „Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej w ramach projektu pn.: „Kompleksowy proje... Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa masztów oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lotnisku Radom-Sadków Poland Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Hutniczej 89 w Bydgoszczy Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę bl. A w Centrali NBP Poland Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Żółwińskiej 1 w Bydgoszczy Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans