loader

Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej ...

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej ... has been published on Bidding Source portal dated 22 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej ...
Contract notice
2019/S 097-233362
Poland-Milanówek
22 May 2019
26 Jun 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Chemii Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW Poland „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia–Uście Solne–Barczków na odcinku Bochnia–Bogucice” (etap I - Bochnia—Gawłów). Poland Budowa drogi S1 Kosztowy—Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem) Poland Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” Poland Kontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” Poland Ziębice – opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice Poland Modernizacja 16 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Pilichowice–Olszamowice w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” Poland Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Łokietka w Bydgoszczy - zadanie 23 Poland Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy” Poland Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 przy ul. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans