loader

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III

World Biggest Tenders Source

This tender with title Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III has been published on Bidding Source portal dated 22 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Krzyżanowice i Szymanów, gmina Wisznia Mała- Etap II i Etap III
Contract Award
2019/S 094-228197
Poland-Wisznia Mała
22 May 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Budowa drogi S1 Kosztowy—Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem) Poland Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. "Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Chemii Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW Poland „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424K Bochnia–Uście Solne–Barczków na odcinku Bochnia–Bogucice” (etap I - Bochnia—Gawłów). Poland Kontrakt 11 / Zadanie 1 Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” Poland Roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno” Poland Ziębice – opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z przebudową urządzeń potrzeb własnych na stacji R-Ziębice Poland Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) - Dankowice Poland Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) Poland Wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem w ramach realizacji projektu pn.:„Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego MuzeumAuschwitz-Birkenau(..) Poland Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej w Świdnicy” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans