loader

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w Nadleśnictwie Limanowa w leśnictwach: Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w Nadleśnictwie Limanowa w leśnictwach: Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę has been published on Bidding Source portal dated 30 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa zbiorników w Nadleśnictwie Limanowa w leśnictwach: Skalne, Mogielica i Ostra wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę
Contract notice
2019/S 101-244809
Poland-Limanowa
30 May 2019
28 Jun 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz Poland Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” Poland Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku SP nr 28 przy ul. Baczyńskiego 1 w Bydgoszczy Poland „Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dworca kolejowego Rokiciny” Poland Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy kontenerowej Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów małej retencji górskiej oraz przeciwdziałania erozji wodnej w Nadleśnictwie Szklarska Poręba w ramach projektu „Kompleksowy projekt.... Poland Sprawowanie usługi inż. kontraktu nad realizacją robót bud. dla zadań inwestycyjnych:„Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz”i„Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Oliwa”-w podziale na dwaZadania Poland Świadczenie usługi inżyniera kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Jastrząb” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans