loader

Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)” has been published on Bidding Source portal dated 05 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie dok. proj. wraz z uzysk. ostatecznych dec. o pozwoleniu na budowę (PnB) i/lub dec. o zezw. na realizację inwest. drog. (ZRID) dla zad. pn. „Bud. linii tram. KST (os. Krowodrza Górka-Azory)”
Contract notice
2019/S 105-256430
Poland-Krakow
5 Jun 2019
8 Jul 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5 – Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą (...) Poland Usługa wykonania dok. przedprojekt., okołoprojekt. oraz projektów bud. i wykonawczych wraz z kosztorysami dla branż architek., konstrukcyjnej, instalacyjnej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego – 2 zad. Poland Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej „dokumentacją”) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy realizowanej inwestyc... Poland Opracowanie koncepcji oraz projektów budowlanych dla rozbudowy lotniska Radom Poland Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: „Przebudowa dworca kolejowego Kuźnica Białostocka” Poland Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zaniecz.. Poland Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz Poland Świadczenie usługi konsultanta dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans