loader

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec

World Biggest Tenders Source

This tender with title Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec has been published on Bidding Source portal dated 19 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec
Contract notice
2019/S 115-282744
Poland-Ogrodzieniec
19 Jun 2019
19 Jul 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne RDF) w procesie odzysku R1 Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kłodzko Poland Odbiór i transport odpadów powstających na nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy miasta Częstochowa, obsługi punktów selektywnej (...) Poland Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Grybów w 2020 roku Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sośnicowice Poland Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin uczestniczących w ZM CZO-Selekt Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Brodnicy oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa 3 Punktów Selektywnego... Poland Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z wyposażeniem gniazd w pojemniki i zapewnieniem worków dla określonych nieruchomości oraz utworzenie i prowadzenie Miejskie... Poland „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości do 4800 Mg w roku 2020 r. (w podziale na trzy zadania)”, tj.: zadanie A, zadanie B oraz zadanie C. Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans