loader

Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Blagoevgrad: Construction work
Contract Award
2018/S 232-529420
Bulgaria-Blagoevgrad
3 Dec 2018
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Изграждане на контролно-измервателна система (КИС) за инструментален мониторинг на периодично активно свлачище с идентификационен... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“ Bulgaria Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции Bulgaria „Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., пристанище Варна-запад Bulgaria Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на община Перник по проект № BG16RFOP001-5.002-0021... Прод. в доп. инф. Bulgaria Доизграждане на болничен комплекс към „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ —Ямбол“ АД, гр. Ямбол Bulgaria Ремонт улици и алеи, община Ловеч Bulgaria Извършване на строително монтажни работи за проект „Обновяване на площади в 4 населени места на територията на община Белица“ по 4 обособени позиции:... Продължава в раздел VI.3) „Доп. инф.“. Bulgaria Ремонт на кабелни канали 110 kV в п/ст „Бов“ Bulgaria Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС Bulgaria Избор на изпълнител за извършване на ремонти на покриви на обекти, собственост на Община Благоевград, по обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP