loader

Bulgaria-Nova Zagora: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Nova Zagora: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Nova Zagora: Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
Contract notice
2018/S 232-530481
Bulgaria-Nova Zagora
3 Dec 2018
11 Jan 2019
English
Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните превозни средства — собственост на ТП „ДГС Шумен“, за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договора Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление, гр. Враца Bulgaria Осъществяване на услуги по серв. обслужв. и поддръжка на МПС, както и доставка на необходимите авточасти, смазочни материали и гуми за нуждите Община Габрово и други втор. разп. с бюджет Bulgaria Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните превозни средства — собственост на ТП „ДГС Върбица“, през 2019 година Bulgaria Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ — ОПУ Монтана Bulgaria Извършване на ремонти, текущо техническо обслужване, техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали Bulgaria Техническо обслужване, основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП „ДГС Тича“, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Bulgaria Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за нуждите на ТП „ДГС Елхово“ Bulgaria Техническо обслужване, включващо — профилактика, ремонт (основен и текущ), осигуряване на резервни части, необходими за извършването им, на 7 (седем) броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“, гр. Севлиево за срок от 12 календарни месеца Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP