loader

Bulgaria-Ognyanovo: Parts and accessories for vehicles and their engines

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Ognyanovo: Parts and accessories for vehicles and their engines has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Parts and accessories for vehicles and their engines. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Ognyanovo: Parts and accessories for vehicles and their engines
Contract notice
2018/S 231-527384
Bulgaria-Ognyanovo
3 Dec 2018
7 Jan 2019
English
Parts and accessories for vehicles and their engines

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили (с изключение на автомомбилите на изплащане и/или тези с валиден гаранционен срок на обслужване) и селскостопанска техника и друго транспортно оборудване от този род с резервни части и аксесоари, вкл. смазочни материали, антифриз и др. консумативи, предоставени от изпълнителя Bulgaria Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване Bulgaria Доставка чрез покупка на резервни части, консумативи, филтри и аксесоари по обособени позиции за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Шумен“, за срок от 1 година по поз. № 1 и поз. № 2 Bulgaria Извършване на услуги по извънгаранционно тех. обслужване, ремонт и поддръжка, вкл. подготовка за ГТП, за сл. МПС на ДЛС „Паламара“ за срок от 1 год. от датата на скл. на договора Bulgaria Доставка на резервни части за предавателни кутии Voith Bulgaria Доставка на резервни части и аксесоари за извънгаранционните служебни МПС, собственост на ДГС Нови пазар — ТП на СИДП ДП — Шумен, за срок от 1 година, считано от датата на сключване на договора“ Bulgaria Доставка на маркучи за въздушната, спирачната, горивната, хидравличната и охладителната системи на автобуси Bulgaria „Периодична доставка на резервни части за трактори собственост на СЦДП Габрово стопанисвани от ТП „ДЛС Росица“ Bulgaria Изпълнение на услуги по техническо обслужване — основен, текущ ремонт и профилактика, на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Казанлък“, както и доставка на резервни части Bulgaria Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини и превозни средства, както и за машини за извършване на изкупно-насипни работи, строителни машини и оборудване Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP