loader

Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction-site supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Provadiya: Construction-site supervision services
Contract Award
2018/S 230-525990
Bulgaria-Provadiya
3 Dec 2018
English
Construction-site supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Избор на консултант за оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014—2020 г. Bulgaria Извършване на консултантски услуги — строителен надзор при изпълнение на обект „Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, Търновско шосе“, „Лазурна“ и бул. „Бойката“ в кръгово, община Габрово“ Bulgaria Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект „Кръгово кръстовище на бул. „Ломско шосе“ и ул. „Полето“ в поземлен ...Прод в поле II.1.4) Bulgaria Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция зоопарк“, гр. Стара Загора Bulgaria Възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството по обособени позиции Bulgaria Упражняване на строителен надзор по време на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност в административна сграда за обществено обслужване — гр. Поморие Bulgaria Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти изпълнявани от община Враца през 2019—2021 г. Bulgaria „Упражняване на строителен надзор при извършване на рехабилитация на улична мрежа на територията на общината“ Bulgaria Изв. на оценка на съотв. на инв. проекти и осъщ. на СН при СМР за преустр. на сграда на бивше училище „Никола Вапцаров“, гр. К-ли и изграждане на нова сграда за ДЦПЛРФДТС Bulgaria Извършване на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг ... продължава в Раздел II.1.4) Кратко описание Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP