loader

Bulgaria-Sevlievo: Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sevlievo: Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sevlievo: Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
Contract Award
2018/S 231-528531
Bulgaria-Sevlievo
3 Dec 2018
English
Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на резервни части и ремонтни услуги за 2 (два) броя служебни автомобили, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП ДГС „Болярка“, гр. В. Търново Bulgaria Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета Bulgaria Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства (в т.ч. селскостопански машини, транспортно оборудване, машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване) Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ — ОПУ — Хасково Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ — ОПУ — Смолян Bulgaria „Техническо обслужване и извънгаранционен ремонт на служебните автомобили на Столичен инспекторат към Столична община“ Bulgaria Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 10 (десет) броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Габрово — ТП „Държавно горско стопанство Горна Оряховица“, гр. Горна Оряховица Bulgaria Техническо обслужване на МПС, включващо основен, текущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части, за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Елхово“, по обособени позиции Bulgaria Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на превозни средства по обособени позиции Bulgaria Извършване на услуги по извънгаранц. техн. обслужване, ремонт и поддръжка, вкл. подготовка за ГТП, с вкл. доставка на рез. части за сл. МПС на СИДП за срок от 1 г. от датата на скл. на договор Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP