loader

Bulgaria-Sofia: Advertising services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Advertising services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Advertising services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Advertising services
Contract Award
2018/S 230-526273
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Advertising services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на МОН, проекти и програми Bulgaria „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ Bulgaria Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“ по обособени позиции Bulgaria „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.“ Bulgaria Планиране, оформление и осъществяване на рекламни дейности — производство, създаване, медия планиране и медия купуване, за нуждите на „ЕР Юг“ ЕАД, „ЕВН България ЕС“ ЕАД и „ЕВН България ТР“ ЕАД Bulgaria Bulgaria-Sofia: Advertising services Bulgaria Bulgaria-Sofia: Advertising campaign services Bulgaria Bulgaria-Sofia: Advertising services Bulgaria Bulgaria-Varna: Advertising services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP