loader

Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
Contract Award
2018/S 231-528835
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Модернизация (ретрофит) на ПС „София център“ 110/10 kV, включително проектиране, доставка и монтаж на оборудване, реконструкция и въвеждане в експлоатация на нови вериги за телемеханика Bulgaria Доставка на медицинска апаратура — високоспециализиран ултразвуков апарат за съвременна диагностика в акушерството и гинекологията, за нуждите на „ДКЦ 2 Сливен“ ЕООД Bulgaria Доставка на стълбови (мачтови) трансформаторни постове 20 kV Bulgaria „Доставка на телеуправляеми триполюсни товарови прекъсвачи, секционен тип, за монтиране на открито — ТТТПСЕ 24 kV/12,5 kA“, реф. № PPD 19-016 Bulgaria Доставка на токови и напреженови измервателни трансформатори Bulgaria Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за спортен комплекс „Хеброс“ — гр. Харманли с 2 обособени позиции Bulgaria Доставка на полимерни електромерни табла за ниско напрежение (НН) Bulgaria „Доставка на арматура за кабели и проводници“, реф. № PPD 19-009 Bulgaria „Доставка на автоматични и товарови прекъсвачи ниско напрежение (НН) с лят корпус“ Bulgaria „Доставка на електроматериали за структурните звена на ДП НКЖИ по обособени позиции“ за срок от 3 години. Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP