loader

Bulgaria-Sofia: Guard services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Guard services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Guard services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Guard services
Contract notice
2018/S 231-528717
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Guard services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Въоръжена физическа охрана на обекти и имущество от противоправни посегателства, охрана на мероприятия и осигуряване на пропускателен режим Bulgaria Осигуряване охрана в сградата на ТП на НОИ — Благоевград, включително пропускателен режим в охраняваните обекти и извършване на сигнално-охранителна дейност Bulgaria Предоставяне на услуги по охрана на сгради, ползвани от ТП на НОИ — София-област с 2 обособени позиции Bulgaria „Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СОТ на административната сграда, в която се помещават ТП ДЛС „Осогово“ и ТП ДГС „Кюстендил“ за срок от 24 месеца“ Bulgaria „Предоставяне на услуги по извършване на физич. охрана, охрана със СОТ, извършване на дейности по поддържане на СОТ с-ми, пожароизвестителни с-ми, видеонаблюдение и контрол на достъпа в НЗОК“ Bulgaria Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране на камери за видеонаблюдение — използване и поддържане — в обекти на ТП „ДГС Сандански“ Bulgaria Осъществяване на охрана физическа и със СОТ на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — гр. Плевен. Bulgaria Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, собственост на ДП НКЖИ, в 3 обособени позиции за срок от 3 (три) години Bulgaria „Осигуряване на физическа и техническа охрана на детските градини, находящи се на територията на район „Люлин“, за срок от 3 години“ Bulgaria Осигуряване на охрана на обекти на „Югозападно държавно предприятие“ ДП и териториалните му поделения, включваща жива охрана, охрана със СОТ (проектиране, доставка, Продължава в раздел II.1.4) Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP