loader

Bulgaria-Sofia: Medical equipments

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Medical equipments has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Medical equipments. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Medical equipments
Contract Award
2018/S 230-525582
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Medical equipments

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на мобилна система за медицинска помощ и съпътстващо оборудване за профилактика и диагностика Bulgaria Доставка на медицинска апаратура за централна болнична стерилизация при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Bulgaria Доставка на медицинска апаратура за учебна и научна дейност нуждите на МУ — Пловдив по 6 обособени позиции Bulgaria Доставка на медицинска апаратура за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Bulgaria Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019 г., разделена на 29 обособени позиции Bulgaria „Доставка на апаратура за НИД по работен пакет WP5 (Изграждане на система за мониторинг на критично болни пациенти) за Медицински университет – Пловдив” Bulgaria Доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на отделение по образна диагностика към „МБАЛ „Света Анна“ — Варна“ АД. Bulgaria Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по обособени позиции Bulgaria Доставка на 2 броя рентгенови тръби за апарат Siemens, модел Axiom Multix MT и AXIOM Luminos dRF към клиника по образна диагностика при „УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД Bulgaria Доставка, монтаж и пускане в действие на хирургическа навигационна система, базирана на визуално-насочвана хирургия Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP