loader

Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Contract Award
2018/S 232-529869
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на целодневна детска градина „Индира Ганди“, гр. Правец — доставка и монтаж на компютърно оборудване Bulgaria Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника (компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, и др.) за нуждите на ТП „ДГС Звездец“ Bulgaria Доставка на оборудване за обзавеждане на центрове по иновационни образователни технологии и учебни зали за активно учене по проект Modernisation of Higher Education in Central Asia Through New Techno Bulgaria Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република БЪЛГАРИЯ по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности“; обособена позиция № 2 „Доставка на Tempest компютърни конфигурации и Tempest принтери“ Bulgaria Разработване и внедряване на софтуерна инфраструктура за семантичен граф, разработване на корпус с лингвистични фрагменти, рефериращи към графа, и интеграция на данни за културно-историческо наследство Bulgaria Доставка на копирни машини за нуждите на направление „Архитектура и градоустройство“ по 2 обособени позиции Bulgaria „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника/компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери и др. за нуждите на ТП „ДГС Ново Паничарево“ за срок от 12 месеца“ Bulgaria „Доставка и гаранционен сервиз на мултимедийни системи, системи за контрол на достъпа, ъпгрейд на съществуващата инфраструктура и лицензи за облачни конзоли за нуждите на ...продължава в поле VI.3)... Bulgaria Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и инфраструктурно оборудване, за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти Bulgaria „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградата на Основното училище и сградата на Гимназията по проект: „Ремонт и оборудване на СУ Васил Дечев“ — сграда на основното училище и СУ Васил Дечев — сграда на гимназията в гр. Чепеларе, община Чепеларе, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014—2020“ по 2 обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP