loader

Bulgaria-Sofia: Passenger cars

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Passenger cars has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Passenger cars. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Passenger cars
Contract notice
2018/S 232-529809
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
3 Jan 2019
English
Passenger cars

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на автомобили по позиции Bulgaria Доставка и гаранционно обслужване на фабрично нов лек автомобил за нуждите на Проект № 16.5.2.065 — „Механизъм на Трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния — БЪЛГАРИЯ“ по програма трансгранично сътрудничество Interreg V — A Румъния —БЪЛГАРИЯ 2014—2020 Bulgaria Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“ — община Пловдив. Bulgaria Доставка чрез закупуване на автомобили за нуждите на Общинска администрация — гр. Благоевград и детска кухня „Ам Ам“, прод.в II.1.4) Bulgaria Доставка на автомобили за нуждите на ДП РВД по 2 обособени позиции Bulgaria Доставка на 17 броя специализирани автомобили за конвоиране/съпровождане на задържани лица и мигранти с наложени ПАМ по ЗЧ в РБ с 2 обособени позиции Bulgaria „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България“ Bulgaria Доставка чрез лизинг на нови МПС за нуждите на Община Габрово и ДСП по 3 обособени позиции Bulgaria „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван високопроходим автомобил за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ Bulgaria Bulgaria-Burgas: Passenger cars Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP