loader

Bulgaria-Strazhitsa: Road construction works

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Strazhitsa: Road construction works has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Road construction works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Strazhitsa: Road construction works
Contract Award
2018/S 232-529421
Bulgaria-Strazhitsa
3 Dec 2018
English
Road construction works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа“ на обект „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър—Долни Дъбник/ — /ІІІ-1307/ Искър“ Bulgaria Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по 4 обособени позиции Bulgaria Основен ремонт на път ІІІ-4904 /О.п. Разград—Кубрат/—жп гара Разград—/Разград—Дянково/ от км 0+000 до км 4+607, с обща дължина 4,607 км. Bulgaria Определяне на изпълнител за строителството на 6 (шест) обекта — лот 31, лот 32, лот 33, лот 34, лот 35 и лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014—2020 г., по обособени позиции Bulgaria Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на .... продължава в Раздел II.1.4.) Bulgaria „Благоустрояване на ул. „Коста Босилков“ — инженеринг — проектиране, СМР и авторски надзор“ Bulgaria Избор на изпълнител за извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград по обособени позиции Bulgaria Изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна“ между ул. „Антонин Колар“ и продължението на ул. „Промишлена“ Bulgaria „Изпълнение на СМР по проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища „BLG1020/II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“...Прод. в раз. VI.3) „Доп. инф.“ Bulgaria „Изпълнение на СМР по проект с работно заглавие „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища „BLG1020/II-84, Якоруда—Разлог/жп гара Белица—Краище—Лютово—Бабяк—Орцево“...Прод. в раз. VI.3) „Доп. инф.“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP