loader

Bulgaria-Yakoruda: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Yakoruda: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Yakoruda: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Contract Award
2018/S 230-525509
Bulgaria-Yakoruda
3 Dec 2018
English
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“ град Видин по обособени позиции Bulgaria Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на детска градина „Звездица“ с официален адрес гр. Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36 по 4 обособени позиции Bulgaria Доставка и монтаж на мебели и оборудване за ЦГЛФД и ЦГВХНС по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 в гр. Пловдив, ул. „Стойчо Мушанов“ № 33 по обособени позиции Bulgaria Доставка и монтаж на обзавеждане, специализирано оборудване и ел. уреди по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ Bulgaria Доставка и монтаж на обзавеждане за Общински детски комплекс — гр. Нови пазар Bulgaria „Доставка и монтаж на офис и друго обзавеждане (мебели) за нуждите на „Югозападно държавно предприятие“ ДП“ Bulgaria „Доставка на обзавеждане и оборудване“ Bulgaria „Доставка на обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция, кв. „Република“ 35 с филиал „Република“ № 51“ Bulgaria „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен“, по 3 обособени позиции Bulgaria „Доставка на обзавеждане на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост на ул. „Асеновска“ № 11“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP