loader

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

World Biggest Tenders Source

This tender with title Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT has been published on Bidding Source portal dated 14 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Works for complete or part construction and civil engineering work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
Contract notice
2019/S 050-116001
Poland-Ruda Śląska
14 Mar 2019
7 May 2019
English
Works for complete or part construction and civil engineering work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Poland Odbudowa - renowacja zbiornika - stawu Kozieławy położonego w leśnictwie Rudziniec, oddział 184 na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kędzierzyn - II tura Poland Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Pojezierskiej 10, 91-322 Łódź, POLSKA. Poland Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec - poprzez zaprojektowanie i wykonanie remontu budynków położonych przy ul. Kolonia Zgorzelec 16, 27, 28, 32 w Bytomiu (...) Poland Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) – etap I (etap 4). Poland Przebudowa sieci wodociągowej DN 150 żel./AC w ul. Reymonta oraz budowy odcinka przyłącza wodociągowego w ul. Makuszyńskiego w Gdańsku. Poland „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koczargach Starych – zlewnia pompowni Sasanki (Etap: ul. Sasanki)”. Poland Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu - budowa Stadionu Zimowego i Hali Sportowej Poland „Wykonanie przejść pod drogami, jezdniami metodą przecisku hydraulicznego dla sieci ciepłowniczej w Rzeszowie” Poland Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP