loader

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility

World Biggest Tenders Source

This tender with title Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility has been published on Bidding Source portal dated 04 Feb 2019 for the country of Bulgaria. It has been categorized on . For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Kozloduy NPP Units 1-4 Decommissioning Programme and the National Disposal Facility
General Procurement notices
9321-GPN-17149
4 Feb 2019
18 Jan 2020
English

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Предоставяне на услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие за нуждите на МВнР и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност Bulgaria Изработване на Оценка на съответствие на инвестиционните проекти (ОСИП) и/или упражняване на строителен надзор за обекти по 3 обособени позиции Bulgaria Доставка на медицински изделия и консумативи по 6 обособени позиции за нуждите на Университетска първа МБАЛ — София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД Bulgaria Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДАЕУ, присъединени на нива ниско и средно напрежение...(виж т. II.1.4). Bulgaria Доставка на 5 (пет) броя фабрично нови леки автомобили за нуждите на ОП „Чистота“ — община Пловдив. Bulgaria Закупуване и доставка на дърва и въглища за огрев за нуждите на ОПУ София Bulgaria Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на „МБАЛ Пазарджик“ АД — 2019 г. Bulgaria Доставка на ваксина срещу болестта „син език“, серотип 4 по преживните животни Bulgaria Техническо обслужване на товарни автомобили с повишена проходимост MAN TGM 18.290 4х4 шаси Bulgaria Доставка на мобилни устройства Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP