loader

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r.

World Biggest Tenders Source

This tender with title Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r. has been published on Bidding Source portal dated 20 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 31.12.2019 r.
Contract Award
2019/S 093-225271
Poland-Pomiechówek
20 May 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych stałych (segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w KPW Świnoujście Poland Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Tychach - Urbanowicach Poland Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Głusk oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunal... Poland ZP/15/2019 - Usługa ręcznego sortowania odpadów w instalacji Sortowni Opadów zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 Poland Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mszana w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r. Poland Zagospodarowanie odpadów z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 Poland Załadunek, transport oraz zagospodarowanie odpadu wydobywanego podczas hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej identyfikowanego jako "Odpad ze studzienek kanalizacyjnych" [Kod 20 03 06] Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Raszyn Poland Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans