loader

Opracowanie dok projektowej na roboty budowlane „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny–Toruń Wsch. wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Opracowanie dok projektowej na roboty budowlane „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny–Toruń Wsch. wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych” has been published on Bidding Source portal dated 22 Apr 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services for the construction of civil engineering works. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Opracowanie dok projektowej na roboty budowlane „Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny–Toruń Wsch. wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych”
Contract notice
2019/S 077-183453
Poland-Toruń
22 Apr 2019
21 May 2019
English
Engineering design services for the construction of civil engineering works

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice” Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol-Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol” Poland Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadań pod nazwą:Budowa drogi krajowej nr 8 na odc. Suchowola – Sztabin z obwodnicą Sztabina o dł. ok. 13,01 km Poland Wykonanie Kompleksowej DP dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Horyszów – Hrubieszów” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Poland 03900 - Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia; projektowanie odcinka ul. Rogowskiej Poland Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 i 171 polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Czaplinek - Kołomąt (Trasa Pojezierzy Zachodnich) Poland Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej w gminie Czaplinek (Trasa Pojezierzy Zachodnich) Poland Opracowanie uproszczonych dokumentacji projektowych – Zarząd Zlewni Zamość 2 części Poland Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 48 na odcinku Dęblin – Moszczanka” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego. Poland „Przebudowa zbiornika Folwarki” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP