loader

Opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej pn. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomi

World Biggest Tenders Source

This tender with title Opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej pn. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomi has been published on Bidding Source portal dated 16 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Architectural, construction, engineering and inspection services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Opracowanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej pn. Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomi
Contract Award
2019/S 112-275361
Poland-Wrocław
16 Jun 2019
English
Architectural, construction, engineering and inspection services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Oprac. dok. projekt. dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odci. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przeb. pętli tramwa. przy ul. Północnej” Poland Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowej siedziby KPP w Polkowicach oraz pełn. nadzoru autorskiego Poland Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni manewrowo-składowych przy Nabrzeżu Węgierskim na terenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Poland Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie typowych dworców kolejowych w wersji IDS A i IDS- B dla 20 lokalizacji” Poland Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. Przebudowa dworca kolejowego Siedlce Poland Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji budowy i przebudowy pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej"... (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) Poland Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: „Odbudowa zbiorników i budowa nowych urządzeń wodnych na terenie Nadleśnictwa Kolumna” Poland Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy istniejącego budynku Szkoły Policealnej na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia Poland Opracowanie programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej dla zadania 11812 pn.: „Budowa 4 hangarów do przechowywania śmigłowców wraz z pomieszczeniami dla pilotów i obsł... Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans