loader

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ Nr 1 im. F. Kleeberga w Dęblinie
Contract notice
2019/S 041-093360
Poland-Ryki
4 Mar 2019
1 Apr 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wybór Wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Umowy dla realizacji projektu pn. „Dostosowanie źródeł ciepła do wymagań Konkluzji BAT” w Radpec S.A. Poland Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Przebudowie pasa ćwiczeń taktycznych Joanna wraz z budową infrastruktury zewnętrznej oraz elementami pola tarczo... Poland Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)” Poland Wykonanie usługi: „Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01” Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Robót pn.: „Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu krajowej nr 26” Poland Pełnienie na rzecz i w imieniu Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz zarządzanie kontraktem realizowanym w ramach projektu „KP w Bogatyni” oraz w „KPP w Bolesławcu” Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji i rękojmi zadania: Budowa parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni Etap III Poland Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Poland Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 ... na odcinku Lipsk – Granica Państwa” Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Okonek Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP