loader

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 ... na odcinku Lipsk – Granica Państwa”

World Biggest Tenders Source

This tender with title Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 ... na odcinku Lipsk – Granica Państwa” has been published on Bidding Source portal dated 17 May 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Supervision of building work. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu określonym w dokumentacji projektowej na: „Budowa i rozbudowa drogi woj. nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 ... na odcinku Lipsk – Granica Państwa”
Contract notice
2019/S 094-227522
Poland-Białystok
17 May 2019
25 Jun 2019
English
Supervision of building work

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi na potoku Bysterka oraz potoku Leśniówka Poland Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, ul. 3-go Maja 30 Jasło Poland Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. „Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BCF 100 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Katowice” Poland Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na czas realizacji projektu pn. Budowa półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Tauron Ciepło Sp. z o.o. ZW Tychy Poland Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45” Poland Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” Poland Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn.: Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych w Gdyni – etap I Poland Inżynier Kontraktu dla zadania pn. Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie – w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT Poland Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa” Poland Pełnienie nadzoru na projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła "Marki" (bez węzła) do węzła "Kobyłka" (z węzłem). Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans