loader

Poland-Biała Podlaska: Industrial machinery

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Biała Podlaska: Industrial machinery has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Industrial machinery. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Biała Podlaska: Industrial machinery
Contract Award
2018/S 231-528826
Poland-Biała Podlaska
3 Dec 2018
English
Industrial machinery

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie w ramach projektu pn. Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim - Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie Poland Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Działdowie w kierunku zwiększenia efektywności doczyszczania frakcji odpadów zbieranych selektywnie tj. modernizacja linii Poland Modernizacja zakładu w celu zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych Poland Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w ZZO Sierzno wraz z dostawą urządzenia do separacji powietrznej odpadów Poland Zapytanie ofertowe nr 4/DŚTiWNiP/2019 dotyczące dostawy środków trwałych tj. linii maszyn do zadruku materiału Poland Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie Poland Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni oraz rozbudowa i modernizacja kompostowni Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów Poland Dostawa obrabiarek wraz z wyposażeniem do Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach przy ul. Sokolskiej 26 Poland Dostawa rozdrabniacza na teren Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku w ramach realizacji zadania „Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwa... Poland Zapytanie ofertowe nr 3/DŚT/2019 dotyczące dostawy środków trwałych tj. linii do szycia konwencjonalnego Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP