loader

Poland-Częstochowa: Laboratory reagents

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Częstochowa: Laboratory reagents has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Laboratory reagents. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Częstochowa: Laboratory reagents
Contract Award
2018/S 230-525479
Poland-Częstochowa
3 Dec 2018
English
Laboratory reagents

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zakup odczynników i niezbędnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą urządzeń (analizatory) oraz dostosowanie pomieszczeń Poland Dostawa materiałów kontrolnych do programów zewnętrznej oceny realizowanych w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań dla Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi Poland Dostawa odczynników i przeciwciał dla Zakładu Patomorfologii SPSK nr 1 w Szczecinie ZP-261-35/2019 Poland Sukcesywna dostawa odczynników oraz zużywalnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie służących realizacji działalności naukowo-badawczej. (35/19) Poland Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunioglobulin, podklas IGG, transferyny, fibrynogenu, łańcuchów lekkich, prealbuminy, haptoblobiny, beta 2 mik Poland Dostawa odczynników do wykonywania oznaczeń koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych dla UCK Poland Dostawa systemu do badań z zakresu immunotransfuzjologii serologicznej metodą żelowej aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą urządzeń na okres 4 lat Poland Dostawa systemu (zintegrowanej platformy) do badań z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów na okres 4 lat Poland Zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej Poland Zakup wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP