loader

Poland-Kraśnik: Snow-clearing services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Kraśnik: Snow-clearing services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Snow-clearing services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Kraśnik: Snow-clearing services
Contract Award
2018/S 230-526018
Poland-Kraśnik
3 Dec 2018
English
Snow-clearing services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 12 części Poland Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Poland Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Tarnowskiego w sezonach zimowych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z podziałem na części. Poland Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem Poland Całoroczne utrzymanie autostrady A-4 na odcinku węzeł Brzeg – granica woj. śląskiego, od km 193+965 do km 281+686 Poland Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3-letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta Poland Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego na drogach IV i niższych kategorii odśnieżania, parkingach, targowiskach i chodnikach na terenie 27 dzielnic Miasta Rybnik. Poland Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-6 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wraz ze wszystkimi jej elementami z podziałem na 3 części. Poland Zimowe utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostajacych własnością lub w zarzadzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap Poland Kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S8 od km 29+459 do km 83+505 wraz ze wszystkimi elementami Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP