loader

Poland-Lublin: Construction supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Lublin: Construction supervision services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Construction supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Lublin: Construction supervision services
Contract Award
2018/S 231-528228
Poland-Lublin
3 Dec 2018
English
Construction supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą” Poland Wykonanie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt, ul. Rybna 3 w Krakowie” (3 części) Poland Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu / Nadzoru Inwestorskiego dla zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji Poland Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pn „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.” Poland Inżynier dla Kontraktu pn. Modernizacja Głównych Punktów Zasilania GPZ 1 i GPZ 2 wraz ze stacjami 6/0,4 [kV/kV] oraz wymianą i ułożeniem nowych kabli zasilających w Stacji Uzdatniania Wody Wieliszew. Poland Nadzór inwestorski budowlany nad budową zbiorników retencyjnych – leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 c Poland Pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad realizacją robót budowlanych pn. Zadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Lednica Górna, Sułków w Gminie Wieliczka” Poland Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizacje i remont.” Poland Usługi sprawowania nadzoru i sporządzania dokumentacji budowlanej w zakresie budownictwa w obiektach budowlanych wchodzących w skład Zasobu WRSP na potrzeby KOWR OT we Wrocławiu Poland Nadzór inwestorski budowlany nad odbudową zbiornika małej retencji w leśnictwie Małomice” (13-14-1.1-01) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP