loader

Poland-Warsaw: Horticultural services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Horticultural services has been published on Bidding Source portal dated 06 Jan 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Horticultural services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Horticultural services
Contract Award
2018/S 004-005245
Poland-Warsaw
6 Jan 2018
English
Horticultural services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Pielęgnacja zieleni niskiej i utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic gminnych Dzielnicy Ursynów Poland Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów Poland Wykonanie działań ochrony czynnej w poszczególnych rezerwatach przyrody (koszenie/usuwanie drzew i krzewów) Poland Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie Poland Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Poland Wykonanie usług związanych z urządzaniem, zakupem roślin i utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej oraz bieżącym utrzymaniem porządku na skwerach i zieleńcach na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy Poland Wykonanie usługi kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania (1-9) Poland Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlińskie: część I: w RP Złote Bagna, część II - w RP Prądy. Poland Pielęgnacja skarpy obsadzonej bylinami przy Muzeum Śląskim w Katowicach w 2019 roku Poland Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni – zieleń przy al. Tysiąclecia, zieleń przy ul. Koszarowej i Mieszka I, zieleń przyblokowa przy ulicy Wyszyńskiego Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans