loader

Poland-Żurawica: Waste-tip management services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Żurawica: Waste-tip management services has been published on Bidding Source portal dated 22 Oct 2016 for the country of Poland. It has been categorized on Waste-tip management services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Żurawica: Waste-tip management services
Contract notice
2016/S 205-371042
Poland-Żurawica
22 Oct 2016
25 Nov 2016
English
Waste-tip management services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry Poland „Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg” Poland Gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 50 000 Mg z podziałem na zadania Poland Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym. Poland Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW – Ruch Chwałowice dla zadania: Rekultywacja i zagospodarowanie terenu Mośnika w Rybniku – Chw Poland Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04 Poland Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa Poland Sukcesywny odbiór odpadów o kodzie 19 01 12 (żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11) powstających w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie na okres 24 miesięcy. Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wadowice oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komun Poland Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP