loader

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec

World Biggest Tenders Source

This tender with title Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec has been published on Bidding Source portal dated 19 Jun 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Refuse and waste related services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Świadczenie usługi odbierania odpadów komunal. i zagospodar. tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zam. mieszkańcy powstałych na terenie Gminy Ogrodzieniec
Contract notice
2019/S 115-282744
Poland-Ogrodzieniec
19 Jun 2019
19 Jul 2019
English
Refuse and waste related services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Wadowice w IV kwartale 2019 r.” Poland „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Biskupice” Poland Zagospodarowanie odpadów 19 12 12 tj. inne odpady (w tym substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów i inne niż wymienione w 19 12 11) w celu poddania ich przetwarzaniu w ramach procesu odz... Poland Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Lipna w latach 2020-2023 Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1.10.2019 r. do 31.12.2020 r. Poland Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1.1.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. Poland Gospodarowanie odpadami (w tym transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów) dla PGG S.A. Oddział KWK ROW w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy Poland Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 221 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Szadek w okresie od 1.1.2... Poland Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 Poland Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w mieście Orzesze (grudzień 2019 r. – marzec 2021) Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans