loader

Usługi przyrodnicze - monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodych Drawieńskiego Parku Narodowego

World Biggest Tenders Source

This tender with title Usługi przyrodnicze - monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodych Drawieńskiego Parku Narodowego has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Environmental services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Usługi przyrodnicze - monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodych Drawieńskiego Parku Narodowego
Contract notice
2019/S 041-093268
Poland-Drawno
4 Mar 2019
2 Apr 2019
English
Environmental services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Niedźwiedzie Wielkie PLH280050,Swajnie PLH280046,Warmińskie Buczyny PLH280033, Bagna Nietlickie... Poland Opracowanie projektów planów zadań ochronnych: Ostoja Golczewska PLH320052, Torfowisko Reptowo PLH320056 Poland Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Lasy Skaliskie PLB280011, Bagna Nietlickie PLB280001, Ostoja Piska PLH280048 Poland Opracowanie dokumentacji planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Tywy PLH320050, Wzgórza Krzymowskie PLH320054, Bukowy Las Górki PLH320062, Ostoja Wełtyńska PLH320069 Poland Wykonanie ekspertyz w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005 Poland Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Poland Ekspertyzy przyrodnicze w ramach projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Poland Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000 Bagno Wizna, Ostoja Augustowska i Ostoja Narwiańska Poland Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na odłowie i przesiedleniu rodzin bobra europejskiego w związku z koniecznością eliminacji negatywnego wpływu na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP