loader

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla zadania: Zabezpieczenie przeciwerozyjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko

World Biggest Tenders Source

This tender with title Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla zadania: Zabezpieczenie przeciwerozyjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko has been published on Bidding Source portal dated 04 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla zadania: Zabezpieczenie przeciwerozyjne dróg leśnych Nadleśnictwa Brzesko
Contract notice
2019/S 042-095431
Poland-Bochnia
4 Mar 2019
15 Mar 2019
English
Engineering design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej przebudowy stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU Zwrócona (gm.Ząbkowice Śląskie) - Czerńczyce (gm.Ziębice) Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja sieci gazowej niskiego ciśnienia w ul. Norwida w Wałbrzychu”. Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja gazociągu niskiego ciśnienia w m. Oława, Rynek Etap 2 i 3” Poland Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa sieci gazowej w miejscowości Kęty, w podziale na 5 zadań – zamówienie sektorowe Poland Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej w ramach inwestycji – „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I” Poland Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino nad drogą ekspresową nr S86 w m. Katowice”. Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla 2 zadań Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania SUW Gruszczyn – kanalizacja sanitarna i zaopatrzenie w ciepło. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa sieci gazowej n/c w Andrychowie, ul. Olszyny” - zamówienie sektorowe. Poland Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79” Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP