loader

Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

World Biggest Tenders Source

This tender with title Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 has been published on Bidding Source portal dated 07 Mar 2019 for the country of Poland. It has been categorized on Snow-clearing services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Zimowe utrzymanie dróg na terenie RDW Ostrów Wlkp. i RDW Złotów na trzy sezony zimowego utrzymania w okresach od 1 października do 15 kwietnia w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Contract notice
2019/S 045-103355
Poland-Poznań
7 Mar 2019
8 Apr 2019
English
Snow-clearing services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ternie powiatu kamiennogórskiego w sezonie 2019/2020 Poland Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych przy drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy w sezonach 2019/2020, 2020/2021 z podziałem na 12 części Poland Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Tarnowskiego w sezonach zimowych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z podziałem na części. Poland Ręczne oczyszczanie na terenie m. st. Warszawy Poland Całoroczne letnie i zimowe utrzymanie porządku i czystości w pasach drogowych dróg gminnych, tj. na jezdniach, chodnikach, placach, trawnikach, terenach przyulicznych wraz z urządzaniem i utrzymaniem Poland Całoroczne utrzymanie autostrady A-4 na odcinku węzeł Brzeg – granica woj. śląskiego, od km 193+965 do km 281+686 Poland Zimowe utrzymanie jezdni i chodników na 3-letni okres w ramach zadania Bieżące utrzymanie ulic miasta Poland Usługa sprzętowa związana z usuwaniem śniegu i błota pośniegowego na drogach IV i niższych kategorii odśnieżania, parkingach, targowiskach i chodnikach na terenie 27 dzielnic Miasta Rybnik. Poland Całoroczne kompleksowe utrzymanie drogi ekspresowej S-6 administrowanej przez GDDKiA Oddział w Szczecinie wraz ze wszystkimi jej elementami z podziałem na 3 części. Poland Zimowe utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostajacych własnością lub w zarzadzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans