loader

Bulgaria-Sofia: Guard services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Guard services has been published on Bidding Source portal dated 07 Sep 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Guard services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Guard services
Contract notice
2018/S 171-389433
Bulgaria-Sofia
7 Sep 2018
English
Guard services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • Unlimited
  Bulgaria
  Tenders
 • $129 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Standard)
 • $399 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  220 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Premium)
 • $599 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  800 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now

Similar Tenders

Предоставяне на услуги по охрана със СОТ на сгради, ползвани от ТП на НОИ — София област, по 2 обособени позиции -- Guard services Bulgaria Охрана на обекти на Столична община -- Guard services Bulgaria Осигуряване на физическа охрана, включително и въоръжена, и охрана с помощта на СИТ, изграждане и поддържане на камери за видеонаблюдение и СОТ за нуждите на ТП „ДГС Самоков“. -- Guard services Bulgaria Охрана на сградите на ЦПРБ в Москва за срок от 1 година -- Guard services Bulgaria Осъществяване на непосредствена въоръжена физическа охрана на верижен булдозер, извършващ дейности по трасетата на електропроводи 110, 220 и 400 кV на територията на МЕР Горна Оряховица -- Guard services Bulgaria „Осигуряване на физическа денонощна въоръжена охрана и профилактика и поддръжка на изградените СОС и с-ми за видеонабл. на 19 бр. комплексни и значими язовири – публ. държ. собственост“ с 4 ОП -- Guard services Bulgaria Осигуряване на охрана с помощта на сигналноизвестителна техника (СИТ), включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане, за нуждите на ТП „ДГС Гоце Делчев“ за срок от 24 месеца -- Guard services Bulgaria Охрана на имуществото на РЦДО — гр. Хасково с технически средства и специализирани патрули -- Guard services Bulgaria Осъществяване на физическа невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти — държавна собственост, стопанисвани от АПИ — ОПУ — Велико Търново -- Guard services Bulgaria Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана в административната сграда и териториалните поделения на ДАБ при МС по 7 обособени позиции -- Guard services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans