loader

Bulgaria-Sofia: Construction supervision services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Construction supervision services has been published on Bidding Source portal dated 07 Sep 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Construction supervision services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Construction supervision services
Contract notice
2018/S 171-389405
Bulgaria-Sofia
7 Sep 2018
10 Oct 2018
English
Construction supervision services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • Unlimited
  Bulgaria
  Tenders
 • $129 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Standard)
 • $399 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  220 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now
 • World
  Tenders
  (Premium)
 • $599 / year
 • Bulgaria Unlimited Tenders View
  +
  800 Tender Notices
  Per Month
  (All Countries)
  ---------------------
  (Annual Subscription)

 • Order Now

Similar Tenders

Извършване на строителен надзор при реализацията на СМР по 3 обособени позиции -- Construction supervision services Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и преустройство на сгради от ... Продължaва в р-л VI -- Construction supervision services Bulgaria Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на извършване на строително-монтажни работи по проект „Благоустрояване на площи за широко обществено... Продължава в р-л VI -- Construction supervision services Bulgaria Упражняване на строителен надзор по време на строителството и оценка за съотв. на инвест. проекти за обект „Подобряване на енергийната ефективност на външно изкуствено осветление на община Априлци“ -- Construction supervision services Bulgaria Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция и обновяване на музей „Възраждане и Учредително събрание“ -- Construction supervision services Bulgaria Упражняване на строителен надзор, в т. ч. инвеститорски контрол и изготвяне на оценка за съответствие на техническия инвестиционен проект на обект „Проектиране и изграждане на анаеробна ... -- Construction supervision services Bulgaria Извършване на оценка за съотв. на инвестиц. проект и упр. на стр. надзор по проект „Във. на ЕСМ за рех. и мод. на уличното осветление в р-н „Централен“ и р-н „Южен“ на общ. Плв“, фин. по ФМ на ЕИП 2014—2021 -- Construction supervision services Bulgaria Изв-не на ОСИП и СН на об-т: поч-не и укр-не на д-но и бр-ве на р. Ст-а р-а в рег-те гр-ци на гр. Пе-ра в уч-к от м-а на р. Ст-а р-а на пътII-37 по-ка Б-к до м-т на ул. Х. Пр-ян с при-на дъл-на 1,750 -- Construction supervision services Bulgaria Изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за обекти от група 3 на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ -- Construction supervision services Bulgaria Изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК за обекти, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ -- Construction supervision services Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans