loader

Poland-Warsaw: Engineering design services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Warsaw: Engineering design services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Engineering design services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Warsaw: Engineering design services
Contract notice
2018/S 232-531236
Poland-Warsaw
3 Dec 2018
7 Jan 2019
English
Engineering design services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Rozbudowa drogi powiat. 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina, gm.Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiat. 1939D obręb m. Radomierzyce gm. Siechnic. Poland Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej" Poland Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu bud. i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drog. dla zad. pn.: Rozbudowa drogi woj. nr 473 na odc. Łask-Teodory. Poland Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany i wykonawczy) dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. A. Karpińskiej w Poznaniu Poland Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie m. Sieraków, ul. Ogrodowa – zamówienie sektorowe Poland Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego „Poznań – kanalizacja sanitarna w ulicach Podleśnej, Ranowskiej i Rugijskiej” Poland Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD 2 (ul. Panoramiczna) wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD Poland „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych, polegających na budowie sieci gazowej dla zadania pn. „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia w Rumi wraz z roz... Poland Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany dwóch zespołów pompowych w Pompowni IIo, na terenie SUW „Praga” przy ul. Brukselskiej 21 w Warszawie, Dzielnica Praga Południe (szc Poland Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę gazociągu średniego ciśnienia, na odcinku Świecie, ul. Bydgoska - ul. Chełmińska wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans