loader

Bulgaria-Gulyantsi: Food, beverages, tobacco and related products

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Gulyantsi: Food, beverages, tobacco and related products has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Food, beverages, tobacco and related products. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Gulyantsi: Food, beverages, tobacco and related products
Contract notice
2018/S 232-529742
Bulgaria-Gulyantsi
3 Dec 2018
4 Jan 2019
English
Food, beverages, tobacco and related products

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка на хранителни продукти за детските градини, училища и заведенията за социални услуги на територията на Община Хайредин по 5 обособени позиции Bulgaria Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община Айтос, по обособени позиции Bulgaria Комплексна доставка на хранителни продукти по 3 обособени позиции. Bulgaria Доставка на хранителни продукти за учебни заведения, детски ясли, както и за заведения за социални услуги в община Козлодуй за периода 2019—2021 година по обособени позиции Bulgaria Извършване на доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Детелина“ — Поморие, ДГ „Радост“ — Каблешково, ДГ „Веселушко“ — Поморие, ДГ „Теменуга“ — Ахелой ... продължава в р-л VI.3) Bulgaria „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария, гр. Раднево“ по обособени позиции Bulgaria Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения при община Първомай, разпределена по обособени позиции Bulgaria Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции Bulgaria Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и трапезарии на територията на община Долна Митрополия по обособени позиции Bulgaria Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски стол, ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans