loader

Bulgaria-Sofia: Advertising services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Sofia: Advertising services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Advertising services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Sofia: Advertising services
Contract Award
2018/S 230-526273
Bulgaria-Sofia
3 Dec 2018
English
Advertising services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ — гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ в две обособени позици" Bulgaria Избор на изпълнител за изработка и доставка на информационни и промоционални материали в изпълнение на проект „Функциониране на ОИЦ — Силистра“ на Община Силистра № BG05SFOP001-4.004-0005-С01 по ОП Bulgaria „Мерки за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-2.002-0027-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ — гр. Разлог и РСПБЗН — гр. Разлог“ в 2 обособени позиции“ Bulgaria Организиране на PR и Facebook рекламни кампании, изготвяне на рекламни материали, публикации и фотозаснемане на организираните от Община Благоевград през 2019 г. инициативи. Bulgaria Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Bulgaria Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Bulgaria Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на МОН, проекти и програми Bulgaria „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ Bulgaria Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра“ по обособени позиции Bulgaria „Дейности по медийно обслужване във връзка с изпълнението на мерките по информация и публичност на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans