loader

Bulgaria-Varna: Insurance services

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Varna: Insurance services has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Insurance services. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Varna: Insurance services
Contract Award
2018/S 230-526332
Bulgaria-Varna
3 Dec 2018
English
Insurance services

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

„Застраховка на авиационна техника на ГДГП“ Bulgaria „Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД и неговите клонове“ Bulgaria Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна по обособени позиции Bulgaria Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД Bulgaria Застраховане на ППС на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за 2020 г. Bulgaria Застр. „Гражданска отговорност“, „Пълно Каско“ и „Злополука на местата в МПС“ на сл. автомобили, стопанисвани от Столична община, общински предпр. заведения за социални услуги“ по обособени позиции Bulgaria „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури“ по обособени позиции: Bulgaria Застраховане със „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА Bulgaria Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на териториалните поделения на територията на обл. Пазарджик по обособени позиции Bulgaria Застраховане на контингентите от БА през 2020 г. – 2022 г. по обособени позиции Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans