loader

Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems

World Biggest Tenders Source

This tender with title Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Bulgaria. It has been categorized on Software package and information systems. For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Bulgaria-Plovdiv: Software package and information systems
Contract Award
2018/S 230-526570
Bulgaria-Plovdiv
3 Dec 2018
English
Software package and information systems

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

Similar Tenders

Доставка и поддръжка на приложен CAD софтуер за автоматизиране на проектирането Bulgaria „Доставка на лицензи за поддръжка и права на ползване за софтуерни продукти и развитие на Технологичната архитектура на АМ“ Bulgaria Закупуване на специализиран софтуер по 2 обособени позиции Bulgaria Разработка на система за автоматизирано въвеждане и обработка на декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ Bulgaria Разширяване с допълнителни софтуерни лицензи на съществуващата система с отдалечен достъп до дигитални образни изследвания във факултет „Дентална медицина“ към Медицински университет — Варна Bulgaria Доставка на система за защита на електронна поща Bulgaria Доставка на хардуер и софтуер по проекти по програма „Interreg V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудиосистеми Bulgaria Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него Bulgaria Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ — софтуерен пакет 2, фаза 1 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост Bulgaria „Осигуряване на консолидационна платформа за бази данни предоставяна, като услуга и доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на основни системи на НЗОК“ Bulgaria
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans