loader

Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

World Biggest Tenders Source

This tender with title Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) has been published on Bidding Source portal dated 03 Dec 2018 for the country of Poland. It has been categorized on Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses). For similar tenders you can see tenders mentioned below of this page.

General Information

Poland-Gdansk: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Contract Award
2018/S 230-526743
Poland-Gdansk
3 Dec 2018
English
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

For viewing full details of tenders, you should Log in to your account. If not registered yet so Please Register Now

For any question don’t hesitate to Contact us.

 • All
  Poland
  Tenders
 • $80 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  (Yearly)

 • Order Now
 • Basic
  Poland
  Plus
 • $199 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  35 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Standard
  Poland
  Plus
 • $399 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  120 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now
 • Premium
  Poland
  Plus
 • $599 / year
 • Poland Unlimited Tenders View
  +
  800 Worldwide Tender Notices Per Month
  (Yearly)

 • Order Now

Similar Tenders

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych, z podziałem na 11 części dla zakładów UMB do celów naukowo-badawczych -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Zakup mini stacji pomiarowych pyłu zawieszonego PM10/PM2.5 -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Dostawa aparatu do badania twardości granul dla Katedry Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Dostawy sprzętu i elementów optycznych -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Dostawa analizatorów i urządzeń laboratoryjnych dla laboratoriów grupy PGE Energia Ciepła S.A. oraz Kogeneracja S.A. w celu dostosowania ich do konkluzji BAT -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Dostawa i montaż systemu pomiarowego do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych z podziałem na części -- Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Poland Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) - AC/BZP/242-088/2020 Granulator oscylacyjny wraz z zestawem siatek, sprzęt stanowiący przystawkę do urządzenia ERWEKA AR 403 będącego w posiadaniu Zamawiającego Poland Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) - Dostawa sprzętu laboratoryjnego Poland Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) - Dostawa mikroskopów wraz z systemem, pieca do hybrydyzacji i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka” Poland Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) - Dostawa materiałów zużywalnych z podziałem na 28 części – na podstawie umowy ramowej Poland
No. 12, 1 st floor, Block B2, EGS Business Park, World Trade Center, Bakirkoy - Istanbul - Turkey
info@biddingsource.com
24 X 7 online support
TOP
For viewing latest tenders published for your business in all over the World: Sign in Join free
For accessing full details of Tenders, Kindly choose the Plan that works for you: View Subscription Plans